Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Kielich mszalny

  Nr karty: 18557

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk (?)  

  Data powstania: kon. XVI w. 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich mszalny

  Nr karty: 26932

  Autor / Szkoła / Warsztat: nn  

  Data powstania: XV w. 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich mszalny

  Nr karty: 27799

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

  Data powstania: koniec XV w. 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich mszalny

  Nr karty: 16281

  Autor / Szkoła / Warsztat: nn  

  Data powstania: pocz.XVIIIw. 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich mszalny

  Nr karty: 27416

  Autor / Szkoła / Warsztat: nn  

  Data powstania: pocz.XV w. 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich mszalny

  Nr karty: 34726

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania: 1688 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich mszalny

  Nr karty: 5715

  Autor / Szkoła / Warsztat: Rothe Oswald  

  Data powstania: 1518 r. 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich mszalny

  Nr karty: 47272

  Autor / Szkoła / Warsztat: nn  

  Data powstania: kon. XVIII w. 

  Określenie zabytku: Kielich