Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Kielich mszalny

  Nr karty: 27799

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

  Data powstania: koniec XV w. 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich mszalny

  Nr karty: 34726

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania: 1688 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich mszalny

  Nr karty: 47272

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: kon. XVIII w. 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich mszalny

  Nr karty: 27416

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: pocz.XV w. 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich mszalny

  Nr karty: 36457

  Autor / Szkoła / Warsztat: Królewiec  

  Data powstania: I ćw.XVIIw(?) 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich mszalny

  Nr karty: 5710

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: Poł.XV w. 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich mszalny

  Nr karty: 27026

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: 1598 r. 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich mszalny

  Nr karty: 34733

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania: 1 ćw. XVII w. 

  Określenie zabytku: Kielich