Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Adoracja Baranka

  Nr karty: 23488

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

  Data powstania: kon. XVIIw., 1863 r. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Amfitryta

  Nr karty: 43845

  Autor / Szkoła / Warsztat: Nieznany malarz francuski  

  Data powstania: XVIII w. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Apostołowie Szymon i Juda

  Nr karty: 10702

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: II poł. XVII wieku 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Apostoł z księgą

  Nr karty: 43837

  Autor / Szkoła / Warsztat: Nieznany malarz neapolitański  

  Data powstania: XVII w. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Bachanalia

  Nr karty: 43830

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: XVII w. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Chłopiec grający w kości

  Nr karty: 43833

  Autor / Szkoła / Warsztat: Hiszpański malarz  

  Data powstania: XVII w. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Chrystus i setnik z Kafarnaum

  Nr karty: 23431

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

  Data powstania: 1 poł. XVIIw. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Chrystus przed Piłatem

  Nr karty: 23354

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

  Data powstania: poł. XVIII w. 

  Określenie zabytku: Obraz