Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Kielich

  Nr karty: 58540

  Autor / Szkoła / Warsztat: Werner Alfons, Szczecin  

  Data powstania: 1935r. 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich

  Nr karty: 26758

  Autor / Szkoła / Warsztat: nn  

  Data powstania: 1 poł. XVIw. 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich

  Nr karty: 29593

  Autor / Szkoła / Warsztat: Prusy krzyżackie  

  Data powstania: kon. XV w. 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich

  Nr karty: 27307

  Autor / Szkoła / Warsztat: nn  

  Data powstania: ok.1520 r. 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich

  Nr karty: 27129

  Autor / Szkoła / Warsztat: nn  

  Data powstania: kon.XVII w.(?) 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich

  Nr karty: 26795

  Autor / Szkoła / Warsztat: nn  

  Data powstania: 2 poł. XVI - 1 ćw. XVIII 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich

  Nr karty: 10759

  Autor / Szkoła / Warsztat: Rode Hans (?) z Gdańska  

  Data powstania: 1645 r. 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich

  Nr karty: 27403

  Autor / Szkoła / Warsztat: nn  

  Data powstania: 1597 r. 

  Określenie zabytku: Kielich