Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Alabastron

  Nr karty: 55305

  Autor / Szkoła / Warsztat: Apulia  

  Data powstania: V w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Alabastron 

 • Alabastron

  Nr karty: 55269

  Autor / Szkoła / Warsztat: Korynt  

  Data powstania: okres wczesno-koryncki, kon. VII w.p.n.e. 

  Określenie zabytku: Alabastron 

 • Alabastron

  Nr karty: 60512

  Autor / Szkoła / Warsztat: Cumae  

  Data powstania: V w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Alabastron 

 • Amfora

  Nr karty: 60561

  Autor / Szkoła / Warsztat: Italia południowa  

  Data powstania: V w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Amfora 

 • Amfora czarnofigurowa szyjowa

  Nr karty: 55277

  Autor / Szkoła / Warsztat: Malarz Pescia, Ateny  

  Data powstania: ok. 500 p.n.e. 

  Określenie zabytku: Amfora 

 • Amforka szyjowa specjalnego kształtu

  Nr karty: 55276

  Autor / Szkoła / Warsztat: Malarz Diosfosa  

  Data powstania: 490-480 p.n.e. 

  Określenie zabytku: Amfora 

 • Aryballos

  Nr karty: 60535

  Autor / Szkoła / Warsztat: Grecja  

  Data powstania: V/IV w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Aryballos 

 • Aryballos

  Nr karty: 60511

  Autor / Szkoła / Warsztat: Korynt  

  Data powstania: VI w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Aryballos