Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

  • Berło cesarskie Karola VI

    Nr karty: 12064

    Autor / Szkoła / Warsztat: nn  

    Data powstania: XIX w. 

    Określenie zabytku: Berło 

  • Berło królewskie Augusta II

    Nr karty: 12062

    Autor / Szkoła / Warsztat: nn  

    Data powstania: XIX w./?/ 

    Określenie zabytku: Berło 

  • Grzebień damski

    Nr karty: 34748

    Autor / Szkoła / Warsztat: Niemcy  

    Data powstania: lata 30-te XIX w. 

    Określenie zabytku: Grzebień 

  • Grzebień damski

    Nr karty: 34749

    Autor / Szkoła / Warsztat: Niemcy  

    Data powstania: lata 30-te XIX w. 

    Określenie zabytku: Grzebień 

  • Grzebień damski

    Nr karty: 34744

    Autor / Szkoła / Warsztat: Niemcy  

    Data powstania: lata 30-te XIX w. 

    Określenie zabytku: Grzebień 

  • Kufel z nakrywką

    Nr karty: 15924

    Autor / Szkoła / Warsztat: nn  

    Data powstania: ok.1630 

    Określenie zabytku: Kufel 

  • Matka Boska z Dzieciątkiem

    Nr karty: 43896

    Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

    Data powstania: XVIII w. 

    Określenie zabytku: Figurka 

  • Ołtarzyk

    Nr karty: 43895

    Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

    Data powstania: 1650 r. ok. 

    Określenie zabytku: Ołtarzyk