Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Kielich

  Nr karty: 10759

  Autor / Szkoła / Warsztat: Rode Hans (?) z Gdańska  

  Data powstania: 1645 r. 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich

  Nr karty: 26758

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: 1 poł. XVIw. 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich

  Nr karty: 26783

  Autor / Szkoła / Warsztat: H.S., mistrz ze Stralsundu  

  Data powstania: 1622 r. 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich

  Nr karty: 26778

  Autor / Szkoła / Warsztat: Alm Erdmann - złotnik szczeciński  

  Data powstania: 2 poł. XVII w. 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich mszalny

  Nr karty: 26930

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: 1590 r. 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich mszalny

  Nr karty: 27416

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: pocz.XV w. 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich mszalny

  Nr karty: 36457

  Autor / Szkoła / Warsztat: Królewiec  

  Data powstania: I ćw.XVIIw(?) 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich mszalny

  Nr karty: 5711

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: XV w. 

  Określenie zabytku: Kielich