Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Koń

  Nr karty: 43866

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: XVI w. 

  Określenie zabytku: Rzeźba 

 • Koronacja Madonny

  Nr karty: 26883

  Autor / Szkoła / Warsztat: Południowoniemiecki artysta  

  Data powstania: XVII w. 

  Określenie zabytku: Grupa rzeźbiarska 

 • Korpus i skrzydła retabulum NMP oraz śś. Sebastiana i Mikołaja

  Nr karty: 42203

  Autor / Szkoła / Warsztat: Elbląg  

  Data powstania: ok. 1515-1525 r. 

  Określenie zabytku:  

 • Kronprinz Fryderyk Wilhelm von Preussen

  Nr karty: 28308

  Autor / Szkoła / Warsztat: Rauch Christian Daniel (1777-1857)  

  Data powstania: 1833 

  Określenie zabytku: Popiersie 

 • Królowa Ludwika

  Nr karty: 36955

  Autor / Szkoła / Warsztat: Rauch Christian Daniel (1777-1857)  

  Data powstania: po 1834 

  Określenie zabytku: Popiersie 

 • Królowa Ludwika

  Nr karty: 36960

  Autor / Szkoła / Warsztat: Schadow Johann Gottfried (1764-1850), według  

  Data powstania: ok.1795 r. 

  Określenie zabytku: Popiersie 

 • Królowa Ludwika

  Nr karty: 36968

  Autor / Szkoła / Warsztat: Rauch Christian Daniel (1777-1857), szkoła  

  Data powstania: 1 poł. XIX w. 

  Określenie zabytku: Popiersie 

 • Krucyfiks

  Nr karty: 36531

  Autor / Szkoła / Warsztat: Prusy  

  Data powstania: pocz.XVw 

  Określenie zabytku: Krucyfiks / Krzyż