Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem

  Nr karty: 28679

  Autor / Szkoła / Warsztat: Pomorze  

  Data powstania: 4 ćw. XIV w. 

  Określenie zabytku: Madonna z Dzieciątkiem 

 • Figury Mojżesza i Jana Chrzciciela

  Nr karty: 26805

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: 2 poł.XVII w. 

  Określenie zabytku: Figura 

 • Fontanna "Potop"

  Nr karty: 36078

  Autor / Szkoła / Warsztat: Lepcke Ferdynand, Berlin  

  Data powstania: 1904r 

  Określenie zabytku: Fontanna 

 • Franciszek II "Francois. 2. R. DE. F."

  Nr karty: 10409

  Autor / Szkoła / Warsztat: Francja  

  Data powstania: ok.1570 r. 

  Określenie zabytku: Relief 

 • Fryderyk Wielki

  Nr karty: 28310

  Autor / Szkoła / Warsztat: Eckstein Johannes (1772-1802)  

  Data powstania: 1786 r. 

  Określenie zabytku: Rzeźba pełnoplastyczna 

 • Fryderyk Wilhelm III na koniu

  Nr karty: 28307

  Autor / Szkoła / Warsztat: Kalide Erdmann Theodor (1801-1863)  

  Data powstania: 1826-1828 r. 

  Określenie zabytku: Figura 

 • Gazda Piotr Borowy

  Nr karty: 15120

  Autor / Szkoła / Warsztat: Hukan Karol (1888-1959)  

  Data powstania: 1933r. 

  Określenie zabytku: Płaskorzeźba 

 • Głowa Chrystusa - zwornik

  Nr karty: 11195

  Autor / Szkoła / Warsztat: Stüler (?) - projekt  

  Data powstania: 1864 r. 

  Określenie zabytku: Odlew