Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Adoracja Baranka

  Nr karty: 23488

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

  Data powstania: kon. XVIIw., 1863 r. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Apostołowie Szymon i Juda

  Nr karty: 10702

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: II poł. XVII wieku 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Chrystus i setnik z Kafarnaum

  Nr karty: 23431

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

  Data powstania: 1 poł. XVIIw. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Chrystus przed Piłatem

  Nr karty: 23354

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

  Data powstania: poł. XVIII w. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Chrystus uzdrawia niewiastę cierpiącą na krwotok

  Nr karty: 23433

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

  Data powstania: 1 poł. XVIIw. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Chrystus w Ogrójcu

  Nr karty: 23417

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

  Data powstania: 1 ćw. XVIIw. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Chrystus Zbawiciel

  Nr karty: 23462

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

  Data powstania: 1639 r 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Chrzest Chrystusa

  Nr karty: 23415

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

  Data powstania: 1 ćw. XVIIw. 

  Określenie zabytku: Obraz