Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Ambona

  Nr karty: 23412

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

  Data powstania: 1. ćw. XVII; ok. 1768 (uzupełnienia) 

  Określenie zabytku: Ambona 

 • Ambona

  Nr karty: 26613

  Autor / Szkoła / Warsztat: Plersch Jan Jerzy (1704/1705-1774)  

  Data powstania: 1749 r. 

  Określenie zabytku: Ambona 

 • Ambona

  Nr karty: 26638

  Autor / Szkoła / Warsztat: Plersch Jan Jerzy (1704/1705-1774), warsztat  

  Data powstania: ok. 1749 r. 

  Określenie zabytku: Ambona 

 • Ambona

  Nr karty: 61309

  Autor / Szkoła / Warsztat: Prusy Książęce  

  Data powstania: 1752 

  Określenie zabytku: Ambona 

 • Ambona

  Nr karty: 26779

  Autor / Szkoła / Warsztat: Baszke Chrystian, Gryfice  

  Data powstania: ok.1595 r. 

  Określenie zabytku: Ambona 

 • Ambona

  Nr karty: 23185

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

  Data powstania: ok. 1680 

  Określenie zabytku: Ambona 

 • Ambona

  Nr karty: 28768

  Autor / Szkoła / Warsztat: Rigi Izaak, Królewiec  

  Data powstania: 1698 

  Określenie zabytku: Ambona 

 • Ambona

  Nr karty: 10645

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: 1714 r. 

  Określenie zabytku: Ambona