Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Madonna z Dzieciątkiem

  Nr karty: 27387

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: poł.XV w. 

  Określenie zabytku: Madonna z Dzieciątkiem 

 • Madonna z Dzieciątkiem tzw. Piękna Madonna Toruńska

  Nr karty: 14414

  Autor / Szkoła / Warsztat: Mistrz Pięknych Madonn  

  Data powstania: ok. 1395 

  Określenie zabytku: Rzeźba pełnoplastyczna 

 • Maria

  Nr karty: 31508

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: pocz. XVII w. 

  Określenie zabytku: Relief 

 • Maria Delfina z Tyszkiewiczów Ostrowska

  Nr karty: 45127

  Autor / Szkoła / Warsztat: Laszczka Konstanty (1865-1956)  

  Data powstania: k. XIX w. 

  Określenie zabytku: Popiersie 

 • Maria Immaculata

  Nr karty: 28319

  Autor / Szkoła / Warsztat: Śląsk  

  Data powstania: 1 ćw. XVIII w. 

  Określenie zabytku: Figura 

 • Maria na półksiężycu

  Nr karty: 6033

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: poł. XVI w. 

  Określenie zabytku: Rzeźba 

 • Maria na sierpie księżyca z kościoła św.Elżbiety we Wrocławiu.

  Nr karty: 5560

  Autor / Szkoła / Warsztat: Mistrz wrocławski  

  Data powstania: ok. 1500 r. 

  Określenie zabytku: Rzeźba 

 • Maria z Dzieciątkiem

  Nr karty: 6029

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: poł. XV w. 

  Określenie zabytku: Madonna z Dzieciątkiem