Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Krucyfiks

  Nr karty: 36531

  Autor / Szkoła / Warsztat: Prusy  

  Data powstania: pocz.XVw 

  Określenie zabytku: Krucyfiks / Krzyż 

 • Krucyfiks

  Nr karty: 36446

  Autor / Szkoła / Warsztat: Prusy  

  Data powstania: ok.1410-20r 

  Określenie zabytku: Krucyfiks / Krzyż 

 • Książe d'Alencon "M. DALANSON"

  Nr karty: 10413

  Autor / Szkoła / Warsztat: Francja  

  Data powstania: ok.1570 r. 

  Określenie zabytku: Relief 

 • Kwatera ołtarza ze sceną "Adoracja Dzieciątka"

  Nr karty: 43887

  Autor / Szkoła / Warsztat: Niemcy Południowe  

  Data powstania: 1520 r. ok. 

  Określenie zabytku: Ołtarz 

 • Kwatera ołtarza ze sceną "Chrztu Chrystusa"

  Nr karty: 43888

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania: 1500 r. ok. 

  Określenie zabytku: Ołtarz 

 • Livius - głowa

  Nr karty: 11425

  Autor / Szkoła / Warsztat: Padwa  

  Data powstania: XV w. 

  Określenie zabytku: Rzeźba 

 • Ludwik, kardynał Sens "CARDINAL. DE. SENS"

  Nr karty: 10421

  Autor / Szkoła / Warsztat: Francja  

  Data powstania: ok.1570 r. 

  Określenie zabytku: Relief 

 • Łotr z grupy Ukrzyżowania

  Nr karty: 60253

  Autor / Szkoła / Warsztat: Mistrz Pasji Chociwelskiej  

  Data powstania: I ćw. XVI w. 

  Określenie zabytku: Rzeźba