Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Kilim dworski

  Nr karty: 18866

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: kon. XVIII w. 

  Określenie zabytku: Kilim 

 • Kilim dworski - herbowy

  Nr karty: 18863

  Autor / Szkoła / Warsztat: Podlasie (?)  

  Data powstania: 3 ćw. XVIII w. (?) 

  Określenie zabytku: Kilim 

 • Kilim podolski

  Nr karty: 21392

  Autor / Szkoła / Warsztat: Podole  

  Data powstania: pocz. XX w.- ok.1920 

  Określenie zabytku: Kilim 

 • Kilim typu dywanowego

  Nr karty: 18876

  Autor / Szkoła / Warsztat: Dawne północno-wschodnie kresy polskie  

  Data powstania: ok. 1820 r. 

  Określenie zabytku: Kilim 

 • Kilim typu dywanowego

  Nr karty: 18877

  Autor / Szkoła / Warsztat: Dawne północno-wschodnie kresy polskie  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Kilim 

 • Kobierczyk wschodni

  Nr karty: 55378

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania: 2 poł. XIX w. 

  Określenie zabytku: Kobierczyk 

 • Kobierzec

  Nr karty: 18844

  Autor / Szkoła / Warsztat: Sokołów (?) - manufaktura  

  Data powstania: 2 poł. XVIII w. 

  Określenie zabytku: Kobierzec 

 • Kobierzec anatolijski

  Nr karty: 5690

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: XVI/XVIIw. 

  Określenie zabytku: Kobierzec