Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Haft na jedwabiu

  Nr karty: 28338

  Autor / Szkoła / Warsztat: Śląsk  

  Data powstania: XVIII w. 

  Określenie zabytku: Haft 

 • Herb rodziny Güntherów

  Nr karty: 4297

  Autor / Szkoła / Warsztat: Polska  

  Data powstania: 2 połowa XVIII w. 

  Określenie zabytku: Strój kobiecy 

 • Kapa na ambonę

  Nr karty: 46664

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Kapa na ambonę 

 • Kapa na olstro z pendentem

  Nr karty: 52607

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania: XVIII w. 

  Określenie zabytku: Kapa 

 • Kilim

  Nr karty: 18884

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Kilim 

 • Kilim

  Nr karty: 18880

  Autor / Szkoła / Warsztat: Grodno (?)  

  Data powstania: 1820 - 1830 r. 

  Określenie zabytku: Kilim 

 • Kilim dworski

  Nr karty: 18868

  Autor / Szkoła / Warsztat: Wileńszczyzna  

  Data powstania: 2 ćw. XIX w. 

  Określenie zabytku: Kilim 

 • Kilim dworski

  Nr karty: 18862

  Autor / Szkoła / Warsztat: Polska  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Kilim