Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Śś.Bartłomiej i Mateusz z zespołu Collegium Apostolorum

  Nr karty: 5570

  Autor / Szkoła / Warsztat: Wrocławski Mistrz Madonn na Lwie  

  Data powstania: ok. 1360-1370 r. 

  Określenie zabytku: Płaskorzeźba 

 • Święta Anna Samotrzeć

  Nr karty: 11813

  Autor / Szkoła / Warsztat: Stwosz Wit (lub warsztat)  

  Data powstania: ok. 1480-1490 

  Określenie zabytku: Grupa rzeźbiarska 

 • Święta Rodzina

  Nr karty: 43878

  Autor / Szkoła / Warsztat: Niemcy Południowe  

  Data powstania: 1580 r. ok. 

  Określenie zabytku: Rzeźba 

 • Święty Biskup (z Czchowa, pow. brzeski)

  Nr karty: 11663

  Autor / Szkoła / Warsztat: Małopolska  

  Data powstania: ok.1380 r. 

  Określenie zabytku: Figura 

 • Święty Paweł

  Nr karty: 11189

  Autor / Szkoła / Warsztat: Stüler Friedrich August - projekt  

  Data powstania: 1864 r. 

  Określenie zabytku: Rzeźba 

 • Święty Piotr

  Nr karty: 11188

  Autor / Szkoła / Warsztat: Stüler Friedrich August - projekt  

  Data powstania: 1864 r. 

  Określenie zabytku: Rzeźba 

 • Św.Weronika z Veraikonem

  Nr karty: 36929

  Autor / Szkoła / Warsztat: Mistrz śląski  

  Data powstania: pocz.XVIw 

  Określenie zabytku: Figura 

 • Św. Andrzej

  Nr karty: 28326

  Autor / Szkoła / Warsztat: Klahr Michał Starszy (1693-1742)  

  Data powstania: 1740 r. 

  Określenie zabytku: Figura