Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Portret Georga F. Wernera

  Nr karty: 11187

  Autor / Szkoła / Warsztat: nn  

  Data powstania: ok. 1739 r. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Portret Izabeli Lubomirskiej

  Nr karty: 26343

  Autor / Szkoła / Warsztat: Nieokreślony autor  

  Data powstania: XVIII w. 

  Określenie zabytku: Miniatura 

 • Portret Johanna Gabriela Schmidta

  Nr karty: 43846

  Autor / Szkoła / Warsztat: Stech Andreas (1635-1697)  

  Data powstania: 1697 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Portret kapłana żydowskiego

  Nr karty: 43851

  Autor / Szkoła / Warsztat: Dietrich Christian Wilhelm Ernst (1712-1774)  

  Data powstania: XVIII w. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Portret kobiety

  Nr karty: 43847

  Autor / Szkoła / Warsztat: Nieznany malarz gdański  

  Data powstania: XVIII w. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Portret kobiety

  Nr karty: 43848

  Autor / Szkoła / Warsztat: Nieokreślony autor  

  Data powstania: XIX w. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Portret króla Jana III Sobieskiego

  Nr karty: 23390

  Autor / Szkoła / Warsztat: Schultz Daniel (?), malarz gdański  

  Data powstania: 1677 (?) 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Portret króla Stanisława Augusta

  Nr karty: 32307

  Autor / Szkoła / Warsztat: nn  

  Data powstania: 4 ćw.XVIII w. 

  Określenie zabytku: Obraz