Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Cukiernice (2 sztuki)

  Nr karty: 5733

  Autor / Szkoła / Warsztat: Kiesling Martin, Renner Friedrich Wilhelm  

  Data powstania: Ok. 1755-60 r. 

  Określenie zabytku: Cukiernica 

 • Cukiernice (2 sztuki)

  Nr karty: 5738

  Autor / Szkoła / Warsztat: Klose Johann Dawid  

  Data powstania: Ok.1830 r. 

  Określenie zabytku: Cukiernica 

 • Cyborium

  Nr karty: 27183

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: nieznany 

  Określenie zabytku: Cyborium 

 • Cyborium

  Nr karty: 36444

  Autor / Szkoła / Warsztat: Warmia  

  Data powstania: III ćw.XVIIIw 

  Określenie zabytku: Cyborium 

 • Cyborium

  Nr karty: 36447

  Autor / Szkoła / Warsztat: Geese Jan Krzysztof z Olsztyna  

  Data powstania: II ćw.XVIIIw 

  Określenie zabytku: Cyborium 

 • Dwa relikwiarze

  Nr karty: 23394

  Autor / Szkoła / Warsztat: Holl Hieronim III - złotnik gdański  

  Data powstania: 1773 i 1775 r. 

  Określenie zabytku: Relikwiarz 

 • Dzban do wina

  Nr karty: 10874

  Autor / Szkoła / Warsztat: Stahlenbrecher David z Elbląga  

  Data powstania: 1700 r 

  Określenie zabytku: Dzban 

 • Dzban do wina

  Nr karty: 27809

  Autor / Szkoła / Warsztat: Hausen Christian von - złotnik gdański  

  Data powstania: 1770 r. 

  Określenie zabytku: Dzban