Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Kielich

  Nr karty: 26758

  Autor / Szkoła / Warsztat: nn  

  Data powstania: 1 poł. XVIw. 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich

  Nr karty: 27129

  Autor / Szkoła / Warsztat: nn  

  Data powstania: kon.XVII w.(?) 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich

  Nr karty: 46657

  Autor / Szkoła / Warsztat: nn  

  Data powstania: 1632 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich

  Nr karty: 10759

  Autor / Szkoła / Warsztat: Rode Hans (?) z Gdańska  

  Data powstania: 1645 r. 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich

  Nr karty: 26778

  Autor / Szkoła / Warsztat: Alm Erdmann - złotnik szczeciński  

  Data powstania: 2 poł. XVII w. 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich

  Nr karty: 5722

  Autor / Szkoła / Warsztat: Stimmel Christoph  

  Data powstania: 1604 r. 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich

  Nr karty: 27419

  Autor / Szkoła / Warsztat: nn  

  Data powstania: XVII w. 

  Określenie zabytku: Kielich 

 • Kielich

  Nr karty: 58540

  Autor / Szkoła / Warsztat: Werner Alfons, Szczecin  

  Data powstania: 1935r. 

  Określenie zabytku: Kielich