Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Pistolet olstrowy

  Nr karty: 53229

  Autor / Szkoła / Warsztat: Austria  

  Data powstania: XIX w. 

  Określenie zabytku: Pistolet 

 • Pistolet skałkowy

  Nr karty: 52912

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania: XVIII/XIX w. 

  Określenie zabytku: Pistolet 

 • Pistolet skałkowy

  Nr karty: 52875

  Autor / Szkoła / Warsztat: Włochy  

  Data powstania: XVIII w. 

  Określenie zabytku: Pistolet 

 • Pistolet skałkowy

  Nr karty: 52920

  Autor / Szkoła / Warsztat: Hiszpania  

  Data powstania: XVII/XVIII w. 

  Określenie zabytku: Pistolet 

 • Pistolet skałkowy

  Nr karty: 52917

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania: XVII w. 

  Określenie zabytku: Pistolet 

 • Pistolet skałkowy

  Nr karty: 52905

  Autor / Szkoła / Warsztat: Włochy  

  Data powstania: XVII/XVIII w. 

  Określenie zabytku: Pistolet 

 • Pistolet skałkowy

  Nr karty: 52904

  Autor / Szkoła / Warsztat: Włochy  

  Data powstania: XVII w. 

  Określenie zabytku: Pistolet 

 • Pistolet skałkowy

  Nr karty: 53394

  Autor / Szkoła / Warsztat: Albania  

  Data powstania: XVIII w. 

  Określenie zabytku: Pistolet