Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

  • Tomasz Morus (Thomas Morus)

    Nr karty: 10512

    Autor / Szkoła / Warsztat: nn  

    Data powstania: 1570-1576 r. 

    Określenie zabytku: Obraz 

  • Typ orientalny

    Nr karty: 55052

    Autor / Szkoła / Warsztat: Schmidt George Friedrich (1712-1775)  

    Data powstania:

    Określenie zabytku: Akwaforta 

  • Współczesny Stańczyk

    Nr karty: 31719

    Autor / Szkoła / Warsztat: Zawadzki Stanisław  

    Data powstania: 1915 r. 

    Określenie zabytku: Obraz 

  • Żydowska panna młoda wg Rembrandta

    Nr karty: 55056

    Autor / Szkoła / Warsztat: Schmidt George Friedrich (1712-1775)  

    Data powstania:

    Określenie zabytku: Akwaforta