Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Handlarze pereł

  Nr karty: 34833

  Autor / Szkoła / Warsztat: Markowicz Artur (1872-1934)  

  Data powstania: 1928 r. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Handlarz żydowski

  Nr karty: 45804

  Autor / Szkoła / Warsztat: Heymann Stanisław (1843-1915)  

  Data powstania: lata 80. XIX w. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Hanuś ! Antek wrócili! Hanuś!, ilustracja do powieści Władysława Reymonta "Chłopi"

  Nr karty: 20341

  Autor / Szkoła / Warsztat: Kędzierski Apoloniusz (1861-1939)  

  Data powstania: 1927-1928 

  Określenie zabytku: Pastel 

 • Idylla Opoczyńska (Psie figle)

  Nr karty: 20058

  Autor / Szkoła / Warsztat: Kędzierski Apoloniusz (1861-1939)  

  Data powstania: ok. 1895-1900 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Izabella z Flemmingów Czartoryska

  Nr karty: 35675

  Autor / Szkoła / Warsztat: Bacciarelli Marcello (1731-1818)  

  Data powstania: 1775 r. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Jan III Sobieski

  Nr karty: 58970

  Autor / Szkoła / Warsztat: Polski malarz  

  Data powstania: XVII/XVIII w. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Jar podolski w zimie

  Nr karty: 3703

  Autor / Szkoła / Warsztat: Chmielowski Adam (Brat Albert)  

  Data powstania: ok. 1882-1884 

  Określenie zabytku: Akwarela 

 • Jeremiasz-fragment tryptyku "Izrael"

  Nr karty: 35029

  Autor / Szkoła / Warsztat: Trębacz Maurycy (1861-1941)  

  Data powstania: 1902 

  Określenie zabytku: Obraz