Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Chrystus Bolesny

  Nr karty: 43884

  Autor / Szkoła / Warsztat: Hiszpania  

  Data powstania: XVII w. 

  Określenie zabytku: Rzeźba 

 • Chrystus Boleściwy

  Nr karty: 11166

  Autor / Szkoła / Warsztat: Kruse Joseph  

  Data powstania: pocz. XVIIIw. 

  Określenie zabytku: Rzeźba 

 • Chrystus na osiołku

  Nr karty: 27386

  Autor / Szkoła / Warsztat: nn  

  Data powstania: ok.1500 r. 

  Określenie zabytku: Figura 

 • Chrystus na osiołku, z kościoła św.Marii Magdaleny we Wrocławiu

  Nr karty: 5558

  Autor / Szkoła / Warsztat: Mistrz wrocławski  

  Data powstania: ok. 1500 r. 

  Określenie zabytku: Rzeźba 

 • Chrystus przy słupie

  Nr karty: 43883

  Autor / Szkoła / Warsztat: Niemcy południowe  

  Data powstania: 1600 r. ok. 

  Określenie zabytku: Rzeźba 

 • Chrystus Ukrzyżowany

  Nr karty: 28315

  Autor / Szkoła / Warsztat: Klahr Michał Starszy (1693-1742)  

  Data powstania: ok. 1740 r. 

  Określenie zabytku: Figura 

 • Chrystus Ukrzyżowany

  Nr karty: 28317

  Autor / Szkoła / Warsztat: Klahr Michał Starszy (1693-1742)  

  Data powstania: ok. 1740 r. 

  Określenie zabytku: Figura 

 • Chrystus Ukrzyżowany z kościoła św.Marii Magdaleny we Wrocławiu

  Nr karty: 5572

  Autor / Szkoła / Warsztat: Mistrz wrocławski  

  Data powstania: 2. poł. XIV w. 

  Określenie zabytku: Rzeźba