Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Popiersie Tadeusza Kościuszki

  Nr karty: 6035

  Autor / Szkoła / Warsztat: Rożek Marcin (1885-1944)  

  Data powstania: 1919 

  Określenie zabytku: Popiersie 

 • Portret Edwarda Ligockiego

  Nr karty: 6019

  Autor / Szkoła / Warsztat: Haupt Edward (1893-1970)  

  Data powstania: przed 1923 

  Określenie zabytku: Rzeźba 

 • Portret malarza Zygmunta Andrychiewicza

  Nr karty: 55357

  Autor / Szkoła / Warsztat: Jagmin Stanisław  

  Data powstania: l. 30. XX w. (ok. 1933 r.) 

  Określenie zabytku: Rzeźba pełnoplastyczna 

 • portret Maurycego Mayzla

  Nr karty: 46971

  Autor / Szkoła / Warsztat: Ostrzega Abraham  

  Data powstania: lata 30. 

  Określenie zabytku: Popiersie 

 • Portret pani F.

  Nr karty: 43522

  Autor / Szkoła / Warsztat: Ostrzega Abraham  

  Data powstania: 1939 r. przed 

  Określenie zabytku: Rzeźba 

 • Porwanie Sabinek

  Nr karty: 43867

  Autor / Szkoła / Warsztat: odlew francuski wg G. Da Bologna  

  Data powstania: XVIII w. 

  Określenie zabytku: Odlew 

 • Posągi Władysława Jagiełły i Wielkiego Księcia Witolda

  Nr karty: 25714

  Autor / Szkoła / Warsztat: Schöps Augustyn  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Posąg 

 • Posążek dwugłowego bóstwa z Nowego Wieca

  Nr karty: 12574

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: wczesne średniowiecze 

  Określenie zabytku: Posążek