Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Pas kontuszowy

  Nr karty: 12616

  Autor / Szkoła / Warsztat: Madżarski Leon, Słuck  

  Data powstania: 2 poł. XVIIIw. 

  Określenie zabytku: Pas kontuszowy 

 • Pas kontuszowy

  Nr karty: 12610

  Autor / Szkoła / Warsztat: Masłowski Franciszek, Kraków  

  Data powstania: koniec XVIIIw. 

  Określenie zabytku: Pas kontuszowy 

 • Pas kontuszowy

  Nr karty: 12665

  Autor / Szkoła / Warsztat: Rosja  

  Data powstania: XVIII/XIX 

  Określenie zabytku: Pas kontuszowy 

 • Pas kontuszowy

  Nr karty: 12687

  Autor / Szkoła / Warsztat: Turcja, Konstantynopol  

  Data powstania: XVIIIw. 

  Określenie zabytku: Pas kontuszowy 

 • Pas kontuszowy

  Nr karty: 12692

  Autor / Szkoła / Warsztat: Rosja  

  Data powstania: XVIII/XIX 

  Określenie zabytku: Pas kontuszowy 

 • Pas kontuszowy

  Nr karty: 12689

  Autor / Szkoła / Warsztat: Francja, Lyon  

  Data powstania: 2 poł. XVIIIw. 

  Określenie zabytku: Pas kontuszowy 

 • Pas kontuszowy

  Nr karty: 12688

  Autor / Szkoła / Warsztat: Polska  

  Data powstania: 2 poł. XVIIIw. 

  Określenie zabytku: Pas kontuszowy 

 • Pas kontuszowy

  Nr karty: 12682

  Autor / Szkoła / Warsztat: Chmielewski Daniel (pracownia), Kraków  

  Data powstania: kon.XVIIIw. 

  Określenie zabytku: Pas kontuszowy