Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Bandolet krzosowo-korbowy

  Nr karty: 53216

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania: XVII w. 

  Określenie zabytku: Strzelba 

 • Bełt od kuszy

  Nr karty: 51078

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Kusza 

 • Buzdygan polski

  Nr karty: 51084

  Autor / Szkoła / Warsztat: Polska  

  Data powstania: XVII w. 

  Określenie zabytku: Broń obuchowa 

 • Buzdygan węgierski

  Nr karty: 51079

  Autor / Szkoła / Warsztat: Węgry  

  Data powstania: XV-XVI w. 

  Określenie zabytku: Broń obuchowa 

 • Daga (sztylet do lewej ręki)

  Nr karty: 25009

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: XVI w. 

  Określenie zabytku: Sztylet 

 • Dwa bełty do kuszy

  Nr karty: 51231

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Bełt 

 • Dwa lichtarze cynowe

  Nr karty: 5848

  Autor / Szkoła / Warsztat: Szczecinek  

  Data powstania: 1752 

  Określenie zabytku: Lichtarz / Świecznik 

 • Dwie kadzielnice

  Nr karty: 4083

  Autor / Szkoła / Warsztat: Rosja  

  Data powstania: poł. XIX w. 

  Określenie zabytku: Kadzielnica