Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Caryca Elżbieta / Kaiserin Elisabeth von Rußland

  Nr karty: 28296

  Autor / Szkoła / Warsztat: Danilow (Daniloff) Fedor Danilowicz (ok. 1740-przed 1866)  

  Data powstania: 1767 r. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Caryca Katarzyna II / Katharina II. von Rußland

  Nr karty: 28295

  Autor / Szkoła / Warsztat: Danilow (Daniloff) Fedor Danilowicz (ok. 1740-przed 1866)  

  Data powstania: 1767 r. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Ceres

  Nr karty: 6419

  Autor / Szkoła / Warsztat: Nieznany malarz francuski z XVIII w.  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Cesarz Fryderyk III (Kaiser Friedrich III)

  Nr karty: 10494

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: 1570-1576 r. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Chłopka

  Nr karty: 6137

  Autor / Szkoła / Warsztat: Lugardon Jean-Léonard (1800-1884)  

  Data powstania: 1835 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Chrystus w drodze do Emaus

  Nr karty: 27848

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdański malarz  

  Data powstania: 2 poł. XVII w. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Chrzest Chrystusa w Jordanie

  Nr karty: 38861

  Autor / Szkoła / Warsztat: Palma Jacopo il giovane (Palma młodszy) (ok. 1548-1628)  

  Data powstania: 1624 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Ciało Chrystusa podtrzymywane przez anioła

  Nr karty: 11758

  Autor / Szkoła / Warsztat: Willmann Michael (1630-1706)  

  Data powstania: ok. 1661 r. (?) 

  Określenie zabytku: Obraz