Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Johann David Schubert

  Nr karty: 55224

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gottschick  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Grafika 

 • Johann Friedrich Reinecke

  Nr karty: 55219

  Autor / Szkoła / Warsztat: Seifert  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Grafika 

 • Johann Georg Jacobi

  Nr karty: 55198

  Autor / Szkoła / Warsztat: Geyser  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Grafika 

 • Johann Georg Rosenberg

  Nr karty: 55221

  Autor / Szkoła / Warsztat: Crusius  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Grafika 

 • Johann Gustav Reinbeck

  Nr karty: 55218

  Autor / Szkoła / Warsztat: Berolini  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Grafika 

 • Johann Mathias hrabia Schulenburg

  Nr karty: 55225

  Autor / Szkoła / Warsztat: Pilleri J.M.  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Grafika 

 • Johann Reinhold Forster

  Nr karty: 54601

  Autor / Szkoła / Warsztat: Bause Johann Friedrich (1738-1814)  

  Data powstania: 1781 

  Określenie zabytku: Miedzioryt 

 • Johann Wilhelm Ludwig Gleim

  Nr karty: 55188

  Autor / Szkoła / Warsztat: Schreyer F. M.  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Grafika