Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Jeździec na koniu

  Nr karty: 14396

  Autor / Szkoła / Warsztat: Nieznany malarz francuski z XVII w.  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Joachim Lange

  Nr karty: 55203

  Autor / Szkoła / Warsztat: Busch  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Grafika 

 • Johann Adolph Schlegel

  Nr karty: 55227

  Autor / Szkoła / Warsztat: Uhlemann  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Grafika 

 • Johann Christian Brandes. Jedna z dwu rycin

  Nr karty: 55171

  Autor / Szkoła / Warsztat: Thoenert  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Grafika 

 • Johann David Schubert

  Nr karty: 55224

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gottschick  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Grafika 

 • Johann Friedrich Reinecke

  Nr karty: 55219

  Autor / Szkoła / Warsztat: Seifert  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Grafika 

 • Johann Georg Jacobi

  Nr karty: 55198

  Autor / Szkoła / Warsztat: Geyser  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Grafika 

 • Johann Georg Rosenberg

  Nr karty: 55221

  Autor / Szkoła / Warsztat: Crusius  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Grafika