Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Święta Maria Magdalena wg Guida Reniego

  Nr karty: 16819

  Autor / Szkoła / Warsztat: Strange Robert (1721-1792)  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Miedzioryt 

 • Św. Cecylia wg P. P. Rubensa

  Nr karty: 55165

  Autor / Szkoła / Warsztat: Witdoeck Jan (Witdouck) (1604, 1615 ?- ?)  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Miedzioryt 

 • Św. Jerzy pieszo

  Nr karty: 55239

  Autor / Szkoła / Warsztat: Cranach Lucas starszy (1472-1553)  

  Data powstania: 1506 

  Określenie zabytku: Grafika 

 • Św. Michał Archanioł

  Nr karty: 6027

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: ok. 1500 

  Określenie zabytku: Rzeźba pełnoplastyczna 

 • Św. Roch wg P. P. Rubensa

  Nr karty: 54936

  Autor / Szkoła / Warsztat: Pontius Paulus (1603-1658)  

  Data powstania: 1626 

  Określenie zabytku: Miedzioryt 

 • Św. Rodzina

  Nr karty: 16333

  Autor / Szkoła / Warsztat: Bartolozzi Francesco (1725/1727-1815)  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Akwaforta 

 • Tobiasz i anioł na tle krajobrazu

  Nr karty: 16664

  Autor / Szkoła / Warsztat: Mauperché Henri (1602-1686)  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Akwaforta 

 • Ucieczka do Egiptu wg B. Sprangera

  Nr karty: 54881

  Autor / Szkoła / Warsztat: Matham Jacob (1571-1631)  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Miedzioryt