Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Mauzoleum w Halikarnasie

  Nr karty: 38242

  Autor / Szkoła / Warsztat: Francken Ambrosius, starszy (1544-1618)  

  Data powstania: ok. 1610 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Pejzaż z grobowcem

  Nr karty: 56927

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania:

  Określenie zabytku:  

 • Piramidy egipskie

  Nr karty: 38238

  Autor / Szkoła / Warsztat: Francken Ambrosius, starszy (1544-1618)  

  Data powstania: ok. 1610 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Pomnik Poległych Żołnierzy Wojsk Balonowych

  Nr karty: 36080

  Autor / Szkoła / Warsztat: Kamieński Michał (1892-1944)  

  Data powstania: 1937r 

  Określenie zabytku: Pomnik 

 • Ruiny amfiteatru, z cyklu pejzaży ze sztafażem architektonicznym i figuralnym

  Nr karty: 55072

  Autor / Szkoła / Warsztat: Swanewelt Herman van  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Akwaforta 

 • Rzymskie koloseum

  Nr karty: 38243

  Autor / Szkoła / Warsztat: Francken Ambrosius, starszy (1544-1618)  

  Data powstania: ok.1610 

  Określenie zabytku:  

 • Rzymski monument w Igel koło Trewiru

  Nr karty: 16770

  Autor / Szkoła / Warsztat: Rooker Edward (1712-1774)  

  Data powstania: 1744 

  Określenie zabytku: Grafika 

 • Scena u studni

  Nr karty: 38867

  Autor / Szkoła / Warsztat: Robert Hubert zw. Robert des Ruines (1733-1808) (?)  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Obraz