Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Lampka oliwna

  Nr karty: 16050

  Autor / Szkoła / Warsztat: Anglia  

  Data powstania: ok.1800 

  Określenie zabytku: Lampa / Lampka 

 • Lichtarz

  Nr karty: 18119

  Autor / Szkoła / Warsztat: Glinica  

  Data powstania: kon. XVIII w. 

  Określenie zabytku: Lichtarz / Świecznik 

 • Lichtarz

  Nr karty: 18118

  Autor / Szkoła / Warsztat: Glinica  

  Data powstania: kon. XVIII w. 

  Określenie zabytku: Lichtarz / Świecznik 

 • Ława Sądu Nowomiejskiego

  Nr karty: 12576

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: 1624 

  Określenie zabytku: Ława 

 • Makata

  Nr karty: 12782

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: kon. XVIIw. 

  Określenie zabytku: Makata 

 • Makata haftowana

  Nr karty: 14439

  Autor / Szkoła / Warsztat: Kaszan (?), Persja  

  Data powstania: ok. 1600 r. 

  Określenie zabytku: Makata 

 • Makata z sukna

  Nr karty: 12793

  Autor / Szkoła / Warsztat: Polska  

  Data powstania: kon. XVIIw. 

  Określenie zabytku: Makata 

 • Małgorzata w kościele

  Nr karty: 38207

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gottlieb Maurycy (1856-1879)  

  Data powstania: 1877 

  Określenie zabytku: Obraz