Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Dwa kamienne mosty

  Nr karty: 55143

  Autor / Szkoła / Warsztat: Waterloo Antonie (1618-1662)  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Grafika 

 • Dwie krowy przy wodopoju (nad rzeką Tivoli) z serii krajobrazy horyzontalne

  Nr karty: 54643

  Autor / Szkoła / Warsztat: Both Andries Dirksz. (1611/12-1641)  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Akwaforta z miedziorytem 

 • Gorlice w dniach grozy i wojny

  Nr karty: 4735

  Autor / Szkoła / Warsztat: Uziembło Henryk (1879-1949)  

  Data powstania: 1915 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Jadący na ośle

  Nr karty: 55137

  Autor / Szkoła / Warsztat: Waterloo Antonie (1618-1662)  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Grafika 

 • Jar podolski w zimie

  Nr karty: 3703

  Autor / Szkoła / Warsztat: Chmielowski Adam (Brat Albert)  

  Data powstania: ok. 1882-1884 

  Określenie zabytku: Akwarela 

 • Jesień

  Nr karty: 4732

  Autor / Szkoła / Warsztat: Ziomek Teodor (1874-1937)  

  Data powstania: 1912r. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Jesion nad Narwią

  Nr karty: 20304

  Autor / Szkoła / Warsztat: Kędzierski Apoloniusz (1861-1939)  

  Data powstania: ok. 1926 

  Określenie zabytku: Akwarela 

 • Kardynał, z cyklu pejzaży ze sztafażem architektonicznym i figuralnym

  Nr karty: 55071

  Autor / Szkoła / Warsztat: Swanewelt Herman van  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Akwaforta