Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Król Dawid w modlitwie na tle pejzażowym.

  Nr karty: 9102

  Autor / Szkoła / Warsztat: Włochy (?)  

  Data powstania: XV/XVIw. 

  Określenie zabytku: Iluminacja / Inicjał / Luźna karta 

 • Pokłon Trzech Króli

  Nr karty: 9087

  Autor / Szkoła / Warsztat: Włochy  

  Data powstania: XIVw. 

  Określenie zabytku: Iluminacja / Inicjał / Luźna karta 

 • Wyobrażenie króla Dawida

  Nr karty: 9084

  Autor / Szkoła / Warsztat: Włochy  

  Data powstania: XV w. 

  Określenie zabytku: Iluminacja / Inicjał / Luźna karta 

 • Zbiór motetów, mszy i innych utworów

  Nr karty: 54833

  Autor / Szkoła / Warsztat: Polska  

  Data powstania: IV cw. XV w. 

  Określenie zabytku: Rękopis / Rękopis iluminowany