Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Lambrekin(hebr.-kaporet)

  Nr karty: 35925

  Autor / Szkoła / Warsztat: Polska  

  Data powstania: 1699r 

  Określenie zabytku: Lambrekin 

 • Lambrekin(hebr.-kaporet)

  Nr karty: 35857

  Autor / Szkoła / Warsztat: Polska  

  Data powstania: 1689r 

  Określenie zabytku: Lambrekin 

 • Lambrekin(hebr.kaporet)

  Nr karty: 35927

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: 1799r 

  Określenie zabytku: Lambrekin 

 • Lambrekin (hebr.kaporet)

  Nr karty: 35946

  Autor / Szkoła / Warsztat: Polska  

  Data powstania: 1700r 

  Określenie zabytku: Lambrekin 

 • Lambrekin (Kaporet)

  Nr karty: 34008

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: XVII/XVIII w. 

  Określenie zabytku: Lambrekin 

 • Lambrekin (Kaporet)

  Nr karty: 34006

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: 1685 r. 

  Określenie zabytku: Lambrekin 

 • Makata

  Nr karty: 12782

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: kon. XVIIw. 

  Określenie zabytku: Makata 

 • Makata haftowana

  Nr karty: 14439

  Autor / Szkoła / Warsztat: Kaszan (?), Persja  

  Data powstania: ok. 1600 r. 

  Określenie zabytku: Makata