Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Fragment naczynia czarnofigurowego

  Nr karty: 60514

  Autor / Szkoła / Warsztat: Cumae  

  Data powstania: V w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Naczynie 

 • Fragment naczynia czerwonofigurowego

  Nr karty: 55285

  Autor / Szkoła / Warsztat: Ateny, Grecja  

  Data powstania: ok. 440-420 p.n.e. 

  Określenie zabytku: Naczynie 

 • Fragment naczynia- dno

  Nr karty: 60378

  Autor / Szkoła / Warsztat: Bizancjum  

  Data powstania: IV w. n.e. 

  Określenie zabytku: Naczynie 

 • Fragment naczynia terra sigillata

  Nr karty: 55306

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Naczynie 

 • Fragment naczynia terra sigillata

  Nr karty: 55307

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Naczynie 

 • Fragment plakietki

  Nr karty: 60484

  Autor / Szkoła / Warsztat: rzymski  

  Data powstania:  

  Określenie zabytku: Plakietka 

 • Fragment szklanego naczynia

  Nr karty: 60488

  Autor / Szkoła / Warsztat: rzymski  

  Data powstania:  

  Określenie zabytku: Naczynie 

 • Garnek

  Nr karty: 60571

  Autor / Szkoła / Warsztat: Nadrenia  

  Data powstania: III-IV w. n.e. 

  Określenie zabytku: Naczynie