Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Matka Boska z Dzieciątkiem, św. Janem Chrzcicielem i św. Stanisławem

  Nr karty: 29828

  Autor / Szkoła / Warsztat: Nigreti Iacopo zw. Jacopo Palma il Giovane (Palma młodszy) (1544-1628)  

  Data powstania: 1618 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Maurycy de Nassau, książę Oranii

  Nr karty: 35696

  Autor / Szkoła / Warsztat: Ravesteyn Jan Anthonisz. van (1570-1657)  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Mauzoleum w Halikarnasie

  Nr karty: 38242

  Autor / Szkoła / Warsztat: Francken Ambrosius, starszy (1544-1618)  

  Data powstania: ok. 1610 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Medea

  Nr karty: 11147

  Autor / Szkoła / Warsztat: Feuerbach Anselm (1829-1880)  

  Data powstania: 1866 r. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Męczeństwo św.Filipa

  Nr karty: 36922

  Autor / Szkoła / Warsztat: Mistrz nadreński  

  Data powstania: ok.1460 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Męczeństwo św. Jana w kotle z olejem

  Nr karty: 15128

  Autor / Szkoła / Warsztat: Kulmbach Hans von (ok. 1480-1522)  

  Data powstania: 1516 

  Określenie zabytku: Skrzydło ołtarzowe 

 • Miasto wschodnie

  Nr karty: 36375

  Autor / Szkoła / Warsztat: Nieznany malarz niemiecki z końca XIX w.  

  Data powstania: koniec XIX w. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Mieszkanie chłopskie

  Nr karty: 14400

  Autor / Szkoła / Warsztat: Robert Hubert zw. Robert des Ruines  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Obraz