Dzieła odzyskane

  • Zwierciadło Etruskie

    Nr karty: 55523

    Autor / Szkoła / Warsztat: Etruria  

    Data powstania: IV-III w.p.n.e. 

    Określenie zabytku: Zwierciadło