Dzieła odzyskane

 • Amulet

  Nr karty: 66782

  Autor / Szkoła / Warsztat: Afryka Zachodnia
  Liberia Północno-Wschodnia
  nieznany  

  Data powstania: I poł. XX w. 

  Określenie zabytku: Amulet 

 • Amulet

  Nr karty: 67100

  Autor / Szkoła / Warsztat: Afryka Zachodnia
  Liberia Północna
  nieznany  

  Data powstania: I poł. XX w. 

  Określenie zabytku: Amulet 

 • Amulet

  Nr karty: 66781

  Autor / Szkoła / Warsztat: Afryka Zachodnia
  Liberia Północno-Wschodnia
  nieznany  

  Data powstania: I poł. XX w. 

  Określenie zabytku: Amulet 

 • Amulet

  Nr karty: 66779

  Autor / Szkoła / Warsztat: Afryka Zachodnia
  Liberia Północno-Wschodnia
  nieznany  

  Data powstania: I poł. XX w. 

  Określenie zabytku: Amulet 

 • Amulet

  Nr karty: 66778

  Autor / Szkoła / Warsztat: Afryka Zachodnia
  Liberia Północno-Wschodnia
  nieznany  

  Data powstania: I poł. XX w. 

  Określenie zabytku: Amulet 

 • Amulet

  Nr karty: 66780

  Autor / Szkoła / Warsztat: Afryka Zachodnia
  Liberia Północno-Wschodnia
  nieznany  

  Data powstania: I poł. XX w. 

  Określenie zabytku: Amulet 

 • Apollo i dwie Muzy

  Nr karty: 2230

  Autor / Szkoła / Warsztat: Batoni (Battoni) Pompeo Girolamo (1708-1787)  

  Data powstania: ok. 1741 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Archiv für Hydrobiologie

  Nr karty: 66254

  Autor / Szkoła / Warsztat: Internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie  

  Data powstania: 1926 

  Określenie zabytku: Książka