Przekazanie kolejnego odzyskanego przez Ministerswo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współpracy z Ambasadą RP w Waszyngtonie i Ministerstwem Spraw Zagranicznych obrazu odbyło się 16 kwietnia 2014 r. w Sali Nowej Poselskiej, Zamku Królewskiego w Warszawie. Jeden z cyklu piętnastu przedstawień tajemnic różańcowych, wg źródeł autorstwa szkoły Michaela Willmanna (XVII-wiecznego malarza zwanego śląskim Rembrandtem), pochodzi z kościoła św. Marcina w Sicinach (woj. dolnośląskie). W konferencji prasowej wziął udział Sekretarz Stanu w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków- Piotr Żuchowski.

3 października 2012 r. Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN otrzymał informację o wystawieniu na amerykańskim portalu aukcyjnym Ebay obrazu sakralnego,
który najprawdopodobniej został nielegalnie wywieziony z Polski. Ustalono, że jest to jedno z cyklu piętnastu przedstawień tajemnic różańcowych, pochodzące z kościoła św. Marcina w Sicinach wzniesionego w 1736 r. na fundamentach XIII-wiecznej lokacji cysterskiej. Według informacji przekazanych przez ks. prof. Józefa Patera, dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, pierwotnie obrazy były eksponowane w przedsionku kościoła. Po kradzieży dwóch z nich, która miała miejsce najprawdopodobniej w latach 80. lub 90., zachowane dzieła przeniesiono do zakrystii. Następnie obrazy trafiły na plebanię. W sprawę zaangażowano amerykańską agencje dochodzeniową Homeland Security Investigations, której działania doprowadziły do odzyskania obrazu. Losy z nich drugiego pozostają nieznane.

"Wniebowstąpienie Chrystusa" to jeden z cyklu piętnastu przedstawień tajemnic różańcowych. Jest to owalny, olejny obraz, o wymiarach 31x23 cm, malowany na desce. Kompozycja dwustrefowa: w dolnej strefie klęczący apostołowie, jeden na pierwszym planie leżący, w górnej - wstępujący do nieba Chrystus (ukazana tylko dolna część ciała), wśród obłoków. Chrystus w czerwonej szacie, leżący apostoł w niebieskim płaszczu i białej szacie. Całość przedstawienia utrzymana w tonacji ugrowo-żółto-różowej z akcentami kolorystycznymi w postaci szat. Rama srebrno-złocona. W 1987 r. obraz wraz z reszta wyposażenia kościoła w Sicinach został wpisany do rejestru zabytków.

Michael Leopold Willmann (1630-1706) uznawany jest obecnie za najwybitniejszego malarza doby baroku na Śląsku, silnie związanego z kontrreformacją i wynikającym z niej mistycyzmem. Jego dzieła znajdują się w wielu muzeach i klasztorach przede wszystkim w Polsce i w Czechach, a także w Niemczech, Francji, Austrii, Rumunii i na Węgrzech. W najnowszej literaturze, w obszernej monografii M.Willmanna, zawierającej katalog dzieł autora i jego warsztatu, nie ma wzmianki o tym cyklu obrazów (A.Kozieł, Michael Willmann i jego malarska pracownia, Wrocław 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego). Między innymi z tego powodu autorstwo szkoły Willmanna jest wątpliwe. Obraz najprawdopodobniej pochodzi z warsztatu Axtera, na co wskazuje chociażby wstępne datowanie dzieła. Ignaz Axter był malarzem czynnym na Śląsku w latach 1735-1746. Wszystkie znane badaczom dzieła Axtera to prace o tematyce sakralnej: obrazy olejne przeznaczone do wnętrz kościołów i dekoracje freskowe świątyń. Jego najważniejsze realizacje to m.in. malowidła na sklepieniach kościoła parafialnego pw. Św. Marcina w Sicinach (1740). Charakteryzują się rokokową dekoracyjnością, jasną tonacją barwną oraz schematami kompozycyjnymi zaczerpniętymi z twórczości Bentuma i Felixa Antona Schefflera. Dzieła malarza wypełniają nienaturalnie wydłużone figury ludzkie, ukazane bez dbałości o szczegół czy głębie przedstawienia. Po 1746 roku Axter jest nieuchwytny w dokumentach źródłowych z terenu Śląska.

Dokładne określenie atrybucji dzieła będzie możliwe po przeprowadzeniu stosownych badań z zakresu konserwacji i historii sztuki.