Dzieła odzyskane

 • Kobierzec perski zwany polskim

  Nr karty: 1557

  Autor / Szkoła / Warsztat: Perski zakład dworski z Isfahanu  

  Data powstania: XVII w. 

  Określenie zabytku: Kobierzec 

 • Makata perska

  Nr karty: 39109

  Autor / Szkoła / Warsztat: Persja  

  Data powstania: XVI w. 

  Określenie zabytku: Makata