Dzieła odzyskane

  • Chłopiec niosący snop

    Nr karty: 3714

    Autor / Szkoła / Warsztat: Gierymski Aleksander (1850-1901)  

    Data powstania: ok. 1895 

    Określenie zabytku: Obraz