Dzieła odzyskane

 • Ulica wraz z ruiną zamku

  Nr karty: 11072

  Autor / Szkoła / Warsztat: Śliwiński Robert (1840-1902)  

  Data powstania: 4 ćw. XIX w. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Via Cassia koło Rzymu / Via Cassia bei Rom

  Nr karty: 11084

  Autor / Szkoła / Warsztat: Achenbach Oswald (1827-1905)  

  Data powstania: 1878 r. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Wieczorne spotkanie malarzy u Stoddarta w Gdańsku

  Nr karty: 61810

  Autor / Szkoła / Warsztat: Brausewetter Otto (1835-1904)  

  Data powstania: 1862 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Wzburzone morze z okrętami

  Nr karty: 38257

  Autor / Szkoła / Warsztat: Vlieger Simon de (ok. 1600-1656)  

  Data powstania: ok. 1630 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • W żniwa

  Nr karty: 4490

  Autor / Szkoła / Warsztat: Mroczkowski Aleksander (1850-1927)  

  Data powstania: 1882 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Zwierciadło Etruskie

  Nr karty: 55523

  Autor / Szkoła / Warsztat: Etruria  

  Data powstania: IV-III w.p.n.e. 

  Określenie zabytku: Zwierciadło 

 • Żandarm

  Nr karty: 5052

  Autor / Szkoła / Warsztat: Chełmiński Jan Władysław (1851-1925)  

  Data powstania: XX w. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Żydówka z pomarańczami

  Nr karty: 6715

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gierymski Aleksander (1850-1901)  

  Data powstania: 1880-1881 

  Określenie zabytku: Obraz