Odzyskany obraz Francesco Guardiego „Schody pałacowe” można od 15 kwietnia oglądać na wystawie stałej Muzeum Narodowego w Warszawie. Płótno jest jednym z najcenniejszych dzieł znajdujących się obecnie w polskich zbiorach.

Prof. Małgorzata Omilanowska, Podsekretarz Stanu w MKiDN naniosła na odwrocie obrazu muzealny numer inwentarzowy.