Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Setnik z Kafarnaum przed Jezusem

  Nr karty: 57156

  Autor / Szkoła / Warsztat: Jouvenet Jean Baptiste (1644-1717)  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Rysunek 

 • Spalona fabryka I

  Nr karty: 3029

  Autor / Szkoła / Warsztat: Hiller Karol (1891 - 1939)  

  Data powstania: 1926 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Szarlatan

  Nr karty: 14405

  Autor / Szkoła / Warsztat: Marne Jean-Louis de (1744-1829)  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Świątynia Diany w Efezie

  Nr karty: 38236

  Autor / Szkoła / Warsztat: Francken Ambrosius, starszy (1544-1618)  

  Data powstania: 1610 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Święta Rodzina w Egipcie, z cyklu "Życie Marii"

  Nr karty: 55254

  Autor / Szkoła / Warsztat: Dürer Albrecht (1471-1528)  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Grafika 

 • Torre di Conti, z cyklu 4 rycin

  Nr karty: 54923

  Autor / Szkoła / Warsztat: Nieulandt II Willem van (ok. 1584-1804)  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Grafika 

 • Ubodzy rodzice u drzwi swych zamożnych dzieci

  Nr karty: 16542

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gerritsz Hessel (Gerrits, Gerritszon) (ok. 1580-1632)  

  Data powstania: 1612 

  Określenie zabytku: Akwaforta z miedziorytem 

 • Ulica w Monachium

  Nr karty: 4382

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gierymski Aleksander (1850-1901)  

  Data powstania: ok. 1890 

  Określenie zabytku: Obraz