Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Lekyt czarnofigurowy

  Nr karty: 60513

  Autor / Szkoła / Warsztat: Attyka  

  Data powstania: koniec VI w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Lekyt 

 • Lekyt czarnofigurowy

  Nr karty: 55293

  Autor / Szkoła / Warsztat: Cumae  

  Data powstania: poł. V w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Lekyt 

 • Lekyt czarnofigurowy

  Nr karty: 60519

  Autor / Szkoła / Warsztat: Grecja  

  Data powstania: VI-V w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Lekyt 

 • Lekyt czerwonofigurowy

  Nr karty: 60532

  Autor / Szkoła / Warsztat: Krym  

  Data powstania: IV w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Lekyt 

 • Lekyt czerwonofigurowy

  Nr karty: 55283

  Autor / Szkoła / Warsztat: Ateny, Grecja  

  Data powstania: 3 ćw. V w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Lekyt 

 • Lekyt w formie głowy kobiety

  Nr karty: 55295

  Autor / Szkoła / Warsztat: Tanagra (?)  

  Data powstania: IV w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Lekyt 

 • Miseczka

  Nr karty: 60508

  Autor / Szkoła / Warsztat: Egipt  

  Data powstania:  

  Określenie zabytku: Miseczka 

 • Miseczka

  Nr karty: 60566

  Autor / Szkoła / Warsztat: Italia południowa  

  Data powstania: IV/III w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Miseczka