Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Kubek

  Nr karty: 60501

  Autor / Szkoła / Warsztat: Persja  

  Data powstania: 3000-2800 p.n.e. 

  Określenie zabytku: Naczynie 

 • Kubek

  Nr karty: 60502

  Autor / Szkoła / Warsztat: Persja  

  Data powstania: 3000-2800 p.n.e. 

  Określenie zabytku: Naczynie 

 • Kubek czarnofirnisowany o kanelurowanym brzuścu

  Nr karty: 55296

  Autor / Szkoła / Warsztat: Ateny, Grecja  

  Data powstania: ok. 440-430 r. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Kubek 

 • Kyliks

  Nr karty: 60521

  Autor / Szkoła / Warsztat: Grecja  

  Data powstania: VI-V w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Czara 

 • Kyliks

  Nr karty: 60543

  Autor / Szkoła / Warsztat: Grecja  

  Data powstania: IV-I w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Czara 

 • Lebes gameikos

  Nr karty: 55301

  Autor / Szkoła / Warsztat: Apulia  

  Data powstania: IV w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Lebes 

 • Lekyt

  Nr karty: 60559

  Autor / Szkoła / Warsztat: rzymski  

  Data powstania: IV/III w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Lekyt 

 • Lekyt

  Nr karty: 60536

  Autor / Szkoła / Warsztat: Grecja  

  Data powstania: IV w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Lekyt