Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Przemienienie Pańskie na górze Tabor

  Nr karty: 40850

  Autor / Szkoła / Warsztat: Czechowicz Szymon (1689-1775)  

  Data powstania: ok. 1750 r. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Puszka do olejów św.

  Nr karty: 12084

  Autor / Szkoła / Warsztat: Limoges  

  Data powstania: XIII w. 

  Określenie zabytku: Puszka 

 • Puszka na komunikanty

  Nr karty: 27812

  Autor / Szkoła / Warsztat: Złotnik gdański  

  Data powstania: ok. 1607 

  Określenie zabytku: Puszka na komunikanty 

 • Puszka na komunikanty (bez przykrywy)

  Nr karty: 34730

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania: ok. 1690 

  Określenie zabytku: Puszka na komunikanty 

 • Relikwiarz Kolca z Korony Cierniowej Chrystusa (w formie monstrancji)

  Nr karty: 34735

  Autor / Szkoła / Warsztat: Warsztat angielski lub środkowoeuropejski  

  Data powstania: ok. 1730 

  Określenie zabytku: Relikwiarz 

 • Relikwiarz skrzynkowy

  Nr karty: 12091

  Autor / Szkoła / Warsztat: Limoges lub Catalogne  

  Data powstania: XIV w. 

  Określenie zabytku: Relikwiarz 

 • Relikwiarz skrzynkowy

  Nr karty: 12060

  Autor / Szkoła / Warsztat: Niemcy  

  Data powstania: XII w. 

  Określenie zabytku: Relikwiarz 

 • Relikwiarz św. Katarzyny

  Nr karty: 5712

  Autor / Szkoła / Warsztat: nn  

  Data powstania: poł. XV w. 

  Określenie zabytku: Relikwiarz