Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

  • Kuszenie św. Antoniego

    Nr karty: 55237

    Autor / Szkoła / Warsztat: Cranach Lucas starszy (1472-1553)  

    Data powstania:

    Określenie zabytku: Drzeworyt 

  • Lampka

    Nr karty: 60402

    Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

    Data powstania:  

    Określenie zabytku: Lampka 

  • Lampka oliwna

    Nr karty: 60386

    Autor / Szkoła / Warsztat: północno-afrykański  

    Data powstania: k. II lub III w. n.e. 

    Określenie zabytku: Lampka 

  • Lampka oliwna

    Nr karty: 60394

    Autor / Szkoła / Warsztat: rzymski  

    Data powstania: II w. n.e. 

    Określenie zabytku: Lampka 

  • Leżąca krowa, z serii "Krowy i woły" wg Paula Pottera

    Nr karty: 54648

    Autor / Szkoła / Warsztat: Bye Marcus de ( Bije) (1639-1688)  

    Data powstania:

    Określenie zabytku: Akwaforta 

  • Leżąca krowa, z serii "Krowy i woły" wg Paul Pottera

    Nr karty: 54650

    Autor / Szkoła / Warsztat: Bye Marcus de ( Bije) (1639-1688)  

    Data powstania:

    Określenie zabytku: Akwaforta 

  • Martwy kret

    Nr karty: 54826

    Autor / Szkoła / Warsztat: Hollar Wenzeslaus (1607-1677)  

    Data powstania: 1646 

    Określenie zabytku: Akwaforta 

  • Motyle, jaszczurka i wąż

    Nr karty: 4430

    Autor / Szkoła / Warsztat: Hamilton Karl Wilhelm de (1668-1754)  

    Data powstania:

    Określenie zabytku: Obraz