Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

  • Karabin skałkowy piechoty

    Nr karty: 53195

    Autor / Szkoła / Warsztat:  

    Data powstania: XIX w. 

    Określenie zabytku: Karabin 

  • Karabin skałkowy piechoty pruskiej

    Nr karty: 53155

    Autor / Szkoła / Warsztat: Prusy  

    Data powstania: 1740-1786 r. 

    Określenie zabytku: Karabin 

  • Kolczuga

    Nr karty: 50985

    Autor / Szkoła / Warsztat: Wschód  

    Data powstania: XVII-XVIII w. 

    Określenie zabytku: Kolczuga 

  • Kolczuga

    Nr karty: 50986

    Autor / Szkoła / Warsztat: Europa  

    Data powstania: XVII w. 

    Określenie zabytku: Kolczuga 

  • Kolczuga

    Nr karty: 50984

    Autor / Szkoła / Warsztat: Europa Wschodnia  

    Data powstania: XVII w. 

    Określenie zabytku: Kolczuga 

  • Kolczuga

    Nr karty: 50983

    Autor / Szkoła / Warsztat: Europa  

    Data powstania: XVII w. 

    Określenie zabytku: Kolczuga 

  • Kolczuga komendanta chorągwi kozackiej Wielkiego Księstwa Litewskiego

    Nr karty: 51086

    Autor / Szkoła / Warsztat: Litwa  

    Data powstania: 1 poł. XVII w. 

    Określenie zabytku: Kolczuga 

  • Kolczuga z kołnierzem

    Nr karty: 51018

    Autor / Szkoła / Warsztat: Azja Środkowa  

    Data powstania: XVI-XVII w. 

    Określenie zabytku: Kolczuga