Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Św. Anna Samotrzecia

  Nr karty: 9241

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Rzeźba 

 • Św. Anna Samotrzeć

  Nr karty: 5564

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: ok 1480 r. 

  Określenie zabytku: Rzeźba 

 • Św. Anna Samotrzeć

  Nr karty: 28727

  Autor / Szkoła / Warsztat: Elbląg  

  Data powstania: Ok. 1500 

  Określenie zabytku: Grupa rzeźbiarska 

 • Św. Anna Samotrzeć

  Nr karty: 27364

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: pocz.XVI w. 

  Określenie zabytku: Figura 

 • Św. Anna Samotrzeć z kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu

  Nr karty: 5562

  Autor / Szkoła / Warsztat: Mistrz wrocławski  

  Data powstania: ok. 1480 r. 

  Określenie zabytku: Rzeźba 

 • Św. Antoni (?)

  Nr karty: 28863

  Autor / Szkoła / Warsztat: Elbląg  

  Data powstania: Ok. 1510 

  Określenie zabytku: Figura 

 • Św. Antoni Padewski

  Nr karty: 43876

  Autor / Szkoła / Warsztat: Niemcy Południowe  

  Data powstania: 1600 r. ok. 

  Określenie zabytku: Rzeźba 

 • Św. Barbara

  Nr karty: 6031

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania: poł. XVI w. 

  Określenie zabytku: Rzeźba